7.5.1 Y Tîm Cwmnïau Cydfuddiannol

Mae’r Tîm Cwmnïau Cydfuddiannol yn yr FCA yn gyfrifol am gofrestru cymdeithasau cydfuddiannol, gan gynnwys cymdeithasau cydweithredol a chymdeithasau budd cymunedol, cymdeithasau adeiladu, cymdeithasau cyfeillgar ac  undebau credyd. Fel cofrestrydd, mae ganddo bwerau i ganslo cofrestriad cymdeithas, yn ogystal â chofrestru cymdeithasau newydd.

Trosglwyddwyd rôl y cofrestrydd o’r Awdurdod Gwasanaethau Ariannol i’r FCA o dan bwerau Gorchymyn Deddf Gwasanaethau Ariannol 2012 (Cymdeithasau Cydfuddiannol) 2013. Yn ôl paragraff 5(1) Atodlen 1, “mae’n rhaid i’r FCA gynnal trefniadau a gynlluniwyd i’w alluogi i bennu p’un a yw unigolion yn cydymffurfio â’r gofynion a osodwyd arnynt gan y ddeddfwriaeth neu o dan y ddeddfwriaeth sy’n ymwneud â chymdeithasau cydfuddiannol”.

Mae hyn yn gosod dyletswydd gyfreithiol ar yr FCA i sefydlu systemau i bennu p’un a yw cymdeithasau cydweithredol a chymdeithasau budd cymunedol yn cyflawni eu rhwymedigaethau o dan y gyfraith cymdeithasau ai peidio. Gallai cofrestriad unrhyw gymdeithas nad yw’n cyflawni ei dyletswyddau o dan y gyfraith cymdeithasau, fel y’u mynegir yn ei rheolau cofrestredig, gael ei ganslo (gweler Adran 7.5.2). Gallai hyn gynnwys materion yn ymwneud â chyfalaf cyfranddaliadau cymdeithas, felly, i’r graddau hyn, mae gan yr FCA a’i Dîm Cwmnïau Cydfuddiannol gyfrifoldeb i sicrhau bod cymdeithasau’n gweithredu o fewn y gyfraith cymdeithasau wrth wneud cynnig cyfranddaliadau cymunedol. 

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop