2.8.7 Tryloywder buddsoddiadau

Fel mater o arfer da, dylai cymdeithas ddatgan yn ei chyfrifon a’i hadroddiad blynyddol, fanylion unrhyw fuddsoddiadau y mae wedi’u gwneud mewn endidau cyfreithiol eraill, ynghyd â manylion unrhyw fuddsoddiad corfforaethol y mae wedi’i dderbyn.     

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop