2.6.6 Trosi rhwng ffurfiau cymdeithasau

Caiff cymdeithas gydweithredol a gofrestrwyd cyn i Ddeddf Cymdeithasau Cydweithredol a Chymdeithasau Budd Cymunedol 2014 ddod i rym ar 1 Awst 2014, drosi’n gymdeithas budd cymunedol heb orfod cofrestru cymdeithas newydd, ond nid fel arall.

Ers 1 Awst 2014, mae cymdeithasau’n cael eu cofrestru’n gymdeithasau cydweithredol neu’n gymdeithasau budd cymunedol ac ni allant drosi o un ffurf i’r llall. Yn lle hynny, byddai angen i gymdeithas sy’n dymuno newid ffurf ei chymdeithas gofrestru cymdeithas newydd a chael caniatâd i droslgwyddo ei hymrwymiadau i’r endid newydd hwn. Ni fyddai cymdeithas budd cymunedol a chanddi glo asedau rhagnodedig yn cael trosglwyddo ei hymrwymiadau i gymdeithas gydweithredol, ac mae’n annhebygol y byddai’r FCA yn caniatáu i gymdeithas budd cymunedol heb y clo asedau rhagnodedig wneud hynny ychwaith.  

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop