2.6.5 Trosi cymdeithas yn sefydliad corfforedig elusennol neu’n sefydliad corfforedig elusennol yr Alban

Yng Nghymru a Lloegr, mae Deddf Elusennau 2011 yn cynnwys darpariaethau sy’n galluogi cymdeithas budd cymunedol elusennol i drosi’n sefydliad corfforedig elusennol. Fodd bynnag, mae angen rheoliadau ychwanegol i gwblhau’r fframwaith cyfreithiol a fydd yn caniatáu i gymdeithas drosi’n sefydliad corfforedig elusennol. Oni bai a hyd nes bod y rheoliadau hyn yn cael ei gweithredu, ni fydd yn bosibl i gymdeithas drosi’n sefydliad corfforedig elusennol.

Yn yr Alban, mae Deddf Elusennau a Buddsoddiad Ymddiriedolwyr (yr Alban) 2005 yn cynnwys darpariaethau sy’n galluogi cymdeithas budd cymunedol elusennol a chymdeithas i drosi’n sefydliad corfforedig elusennol yr Alban (SCIO).

Nid oes darpariaeth i ffurfio sefydliad corfforedig elusennol yng Ngogledd Iwerddon ar hyn o bryd.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop