8.7 Treth etifeddiant

Mae cyfranddaliadau mewn cwmnïau anrhestredig yn gymwys ar gyfer gostyngiad ardrethi busnes o dreth etifeddiant, pan fydd y cyfranddaliadau hyn wedi cael eu trosglwyddo yn ystod oes unigolyn neu yn rhan o’i ewyllys. O ran pobl a fu farw ar ôl 6 Ebrill 1996, mae’r gostyngiad ardrethi busnes ar gyfranddaliadau mewn cwmnïau anrhestredig yn 100%. Gallai gostyngiad ardrethi busnes o dreth etifeddiant ymestyn i gyfranddaliadau y gellir eu codi mewn cymdeithasau, ar yr amod bod y gymdeithas yn ymwneud â masnach y mae’n ei chynnal er mwyn gwneud elw. Bydd tystiolaeth o hyn yn cael ei mynegi yn amcanion y gymdeithas, ac yn ei hymddygiad, er enghraifft, trwy dalu llog ar gyfalaf cyfranddaliadau. Nid yw gostyngiad ardrethi busnes ar gael os yw’r fasnach yn cael ei chynnal heblaw er mwyn gwneud elw; gallai hyn fod yn berthnasol i rai cymdeithasau budd cymunedol elusennol neu gymdeithasau sydd wedi datgan bwriad i fyth talu llog ar gyfalaf cyfranddaliadau. (Mae arweiniad manwl ar gael yn Llawlyfr Treth Etifeddiant IHTM HMRC.)

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop