2.9.2 Trefniant gyda chredydwyr

Mae trefniant gyda chredydwyr, a elwir hefyd yn gynllun trefniant, yn drefniant cyfreithiol rwymol a wneir gan gymdeithas gyda’i haelodau a’i chredydwyr i fynd i’r afael â’i hansolfedd. Mae’r broses yn dechrau gyda gorchymyn llys sy’n galw cyfarfodydd credydwyr ac aelodau i gymeradwyo cynigion i fynd i’r afael â’r ansolfedd. Mae’r dewisiadau’n cynnwys lleihau rhwymedigaethau a/neu gynyddu asedau’r gymdeithas, neu gyfuno, uno neu drosglwyddo i endid cyfreithiol solfent arall. Mae’n rhaid i bob dosbarth credydwyr (wedi’u gwarantu, heb eu gwarantu, ac ati) ac aelodau gymeradwyo’r cynigion trwy bleidlais lle mae mwyafrif o dri chwarter o blaid, gydag aelodau’n pleidleisio ar sail un unigolyn, un bleidlais, a chredydwyr yn pleidleisio yn ôl gwerth y credyd maen nhw’n ei gynrychioli. Pan geir cefnogaeth dri chwarter yr holl ddosbarthiadau credydwyr ac aelodau, cyflwynir y cynllun trefniant i’r llys i’w gymeradwyo. Bydd y llys yn gwirio bod yr FCA yn fodlon nad yw’r trefniant yn torri Deddf Cymdeithasau Cydweithredol a Chymdeithasau Budd Cymunedol 2014, cyn iddo ganiatáu’r cynllun a rhoi gorchymyn llys sy’n gwneud y cynllun yn gyfreithiol rwymol ar yr holl gredydwyr ac aelodau. Mae’n rhaid i’r cynllun gael ei gofrestru gyda’r FCA hefyd.  

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop