2.9.3 Trefniant gwirfoddol yn seiliedig ar drefniant gwirfoddol ar ran cwmni (CVA)

Yn lle ceisio dod i drefniant gyda chredydwyr, gall cymdeithas ddewis trefniant gwirfoddol yn seiliedig ar drefniant gwirfoddol ar ran cwmni (CVA). Mae hyn yn golygu penodi ymarferydd ansolfedd trwyddedig a fydd yn gyfrifol am ddatblygu’r trefniant gyda chredydwyr, sicrhau eu cefnogaeth i’r trefniant hwn, a gweinyddu’r broses o’i roi ar waith. Mae’n rhaid i’r CVA gael ei gymeradwyo gan gredydwyr sy’n cynrychioli o leiaf 75% o’r ddyled. Nid oes angen cymeradwyaeth aelodau ar CVA oherwydd ni all gynnwys ailstrwythuro, cyfuno na throsglwyddo perchenogaeth y gymdeithas ei hun. Yn lle hynny, mae CVA fel arfer yn golygu gwneud taliadau rheolaidd i gredydwyr trwy’r ymarferydd ansolfedd hyd nes y bydd y dyledion hyn yn cael eu clirio.   

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop