5.4.2 Sylw yn y newyddion

Nid yw’r Llawlyfr hwn yn ymestyn i ddarparu canllawiau manwl ar sut i reoli ymgyrchoedd cyfryngau. O safbwynt cyfranddaliadau cymunedol, mae adroddiadau ffeithiol cywir am fanylion unrhyw gynnig cyfranddaliadau cymunedol yn hollbwysig. Dylai cyhoeddusrwydd o flaen llaw ganolbwyntio ar ddiben y cynnig, yn hytrach na’r cynnig ei hun. Felly, er enghraifft, os yw’r cynnig yn bwriadu achub y siop fanwerthu olaf yn y gymuned, dylai’r stori newyddion ganolbwyntio ar hynny. Dylai manylion y cynnig cyfranddaliadau cymunedol gael eu rhyddhau pan fydd y ddogfen gynnig gyfranddaliadau yn barod i’w dosbarthu yn unig.

Mae sylw yn y newyddion lleol, rhanbarthol a chenedlaethol i’w groesawu ac yn gyflawnadwy. Mae perchenogaeth gymunedol, buddsoddiad cymunedol a chyfranddaliadau cymunedol yn gysyniadau newydd a gallent ddenu diddordeb y wasg. Mae sawl cynnig cyfranddaliadau cymunedol wedi denu sylw yn y newyddion cenedlaethol, ond nid yw’n ymddangos bod hynny wedi newid dosbarthiad daearyddol y buddsoddwyr yn sylweddol. Yn lle hynny, mae sylw cenedlaethol yn tueddu i gryfhau cefnogaeth leol, efallai trwy atgyfnerthu’r ymdeimlad o falchder a hunaniaeth o fewn y gymuned darged.   

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop