4.2.2 Strwythur

Cyn gwneud cynnig aelodaeth, mae’n bwysig cynllunio sut y bydd perthynas y gymdeithas ag aelodau’n esblygu dros amser. Mae’n rhaid i reolau’r gymdeithas ei galluogi i wneud cynnig aelodaeth heb beryglu ei gallu i wneud mathau eraill o gynigion cyfranddaliadau yn y dyfodol. Gallai hyn olygu sefydlu dosbarth ar wahân o gyfranddaliadau aelodaeth (gweler Adran 2.2.5) na ellir eu codi na’u trosglwyddo. Gallai olygu y bydd rhaid i’r aelod dalu tanysgrifiad blynyddol. Dylai’r gyfradd danysgrifio adlewyrchu cost darparu gwasanaethau aelodaeth, ac ni ddylid ei defnyddio i gynhyrchu cyllid datblygu ar gyfer y gymdeithas, oni bai bod hyn wedi’i ddatgan yn benodol yn y ddogfen gynnig. Mae tanysgrifiadau blynyddol yn ffordd effeithiol o sicrhau bod aelodau’n parhau i gefnogi’r gymdeithas ac yn dymuno bod yn aelodau. Fel arall, gall rheolau aelodaeth y gymdeithas gynnwys gofynion eraill sy’n sicrhau mai’r rhai hynny sy’n mynegi diddordeb mewn aelodaeth yn unig sy’n aros yn aelodau. 

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop