7.5.3 Sancsiynau

Gall methiant cymdeithas, ei swyddogion, aelodau ei phwyllgor rheoli neu ei huwch gyflogeion i gydymffurfio â deddfwriaeth cymdeithasau, ei rheolau ei hun, neu unrhyw ddyletswyddau cyfreithiol eraill sy’n berthnasol i’r gymdeithas, arwain at orfodi sancsiynau sifil neu droseddol. Gall hyn gynnwys diswyddo swyddogion ac aelodau’r pwyllgor rheoli, a’u datgymhwyso yn y pen draw.

Ar 6 Ebrill 2014, ymestynnwyd Deddf Datgymhwyso Cyfarwyddwyr Cwmni 1986 i gynnwys cymdeithasau. Mae hyn yn golygu y gall aelod o bwyllgor rheoli cymdeithas gael ei ddatgymhwyso o wasanaethu fel aelod o bwyllgor rheoli unrhyw gymdeithas, neu fod yn gyfarwyddwr cwmni, am gyfnod a bennir gan orchymyn llys, neu ryw fath arall o ymgymeriad cyfreithiol rwymol.   

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop