3.5 Rheolau eilaidd

Caiff cymdeithas ddewis mabwysiadu rheolau sy’n mynd y tu hwnt i’r materion sy’n ofynnol gan ddeddfwriaeth cymdeithasau. Gall rheolau nad ydynt yn statudol gael eu cofrestru gyda’r FCA o hyd, neu gellir eu cynnal fel rheolau eilaidd gan y gymdeithas, heb gymeradwyaeth yr FCA. Mae’r rhan fwyaf o reolau enghreifftiol yn cynnwys rheolau sy’n mynd y tu hwnt i’r materion statudol yr ymdrinnir â nhw yn Adran 3.2 Fodd bynnag, mae’n rhaid i unrhyw ddiwygiadau i reolau a gofrestrwyd gyda’r FCA gael eu cymeradwyo gan yr FCA, hyd yn oed os nad yw’r rheol dan sylw yn ymdrin â mater statudol. 

Mae rheolau eilaidd, a elwir hefyd yn rheoliadau, gorchmynion sefydlog, neu is-ddeddfau, fel arfer yn cael eu datblygu i wella gweithrediad y gymdeithas. Mae’n fater o arfer da i gopïau o reolau eilaidd gael eu rhoi i bob aelod, a dylai newidiadau i reolau eilaidd gael eu cymeradwyo mewn cyfarfod cyffredinol. 

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop