8.2 Prynu a gwerthu cyfranddaliadau

Mae’r dreth stamp a threth wrth gefn y dreth stamp yn drethi sy’n daladwy ar drosglwyddo cyfranddaliadau o un parti i un arall. Nid yw’r taliadau hyn yn berthnasol i gyhoeddiad newydd o gyfranddaliadau gan fenter, nac i brynu cyfranddaliadau anhrosglwyddadwy y gellir eu codi mewn cymdeithas. Fodd bynnag, mae’r dreth stamp yn daladwy ar gyfranddaliadau trosglwyddadwy cymdeithas pan fydd y rhain yn cael eu trosglwyddo rhwng un unigolyn ac un arall, oni bai bod y prynwr yn gymwys i gael gostyngiad yn y dreth neu esemptiad.

Gall gwerthu cyfranddaliadau fod yn agored i dreth enillion cyfalaf os bydd y gwerthwr yn gwneud elw. Ond oherwydd y gellir codi cyfranddaliadau cymunedol am y pris a dalwyd am y cyfranddaliadau yn unig, neu lai na hynny, nid yw elw cyfalafol yn bosibl, ac nid oes atebolrwydd am dreth enillion cyfalaf. Ni ellir defnyddio unrhyw golledion ar godi cyfalaf cyfranddaliadau o gymdeithas i wrthbwyso enillion cyfalaf a wneir mewn man arall (gweler Taflen Gymorth 286 HMRC). 

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop