1.4.2 Mentrau cyn-gychwyn

Mae pedair prif her yn wynebu pob menter cyn-gychwyn sy’n cael ei ffurfio gan fenter gymunedol:

  • datblygu grŵp llywio neu dîm datblygu cadarn a chymwys sy’n gallu gwireddu’r syniad
  • sefydlu’r achos busnes ar gyfer y fenter arfaethedig; profi hyfywedd busnes y syniad a dangos y bydd y fenter yn dwyn elw; sicrhau bod graddfa’r datblygiad arfaethedig yn addas i’r gymuned darged
  • amlygu’r gymuned darged ar gyfer y fenter; sefydlu cysylltiad â’r gymuned hon, ac ennill ei chefnogaeth ar gyfer y fenter; cynnwys y gymuned yn y broses ddatblygu
  • cael yr adnoddau i dalu am y costau datblygu cyn-gychwyn, sy’n gallu bod o leiaf 5% i 10% o’r costau cyfalaf wrth gychwyn.

Yn ôl pob tebyg, diffyg adnoddau yw’r rhwystr mwyaf ar gyfer mentrau cyn-gychwyn; mae’n cymryd tair blynedd neu fwy i rai cymdeithasau newydd ddod yn barod ar gyfer buddsoddi. 

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop