2.9.4 Gweinyddu

Mae gweinyddu’n golygu penodi gweinyddwr (ymarferydd ansolfedd trwyddedig) a fydd yn meddiannu rheolaeth y gymdeithas, gan ddisodli’r pwyllgor rheoli. Diben gweinyddu yw gwerthu’r busnes fel busnes gweithredol, neu, os nad yw hynny’n bosibl, cyflawni canlyniad gwell i gredydwyr na phe byddai’r gymdeithas yn cael ei dirwyn i ben trwy ryw fath o drefniant gwirfoddol o bosibl neu, o leiaf, sylweddu asedau’r gymdeithas i’w dosbarthu i gredydwyr gwarantedig. Gall cymdeithas fynd i ddwylo gweinyddwyr yn wirfoddol neu drwy orchymyn llys. Bydd y gweinyddwr yn asesu p’un a all y gymdeithas barhau i fasnachu fel y gellir gwerthu’r busnes fel busnes gweithredol. Mae gweinyddwyr yn gyfrifol am gysylltu â’r holl gredydwyr, a llunio cynnig ysgrifenedig ynglŷn â dyfodol y gymdeithas o fewn wyth wythnos o’u penodi. Wedi hynny, mae’r gweinyddwr yn gyfrifol am gyd-drafod cytundeb â’r credydwyr a chyflawni canlyniad sy’n foddhaol i bawb sy’n gysylltiedig.  

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop