5.4.3 Gwefannau

Bydd angen i bob cymdeithas, heblaw am y rhai lleiaf oll, gael eu gwefannau eu hunain er mwyn cyfathrebu ag aelodau a darpar aelodau. Mae cyfathrebiadau electronig yn rhatach ac yn haws o lawer i’w gweinyddu na chyfathrebiadau papur, ac mae gwefan yn ganolbwynt ar gyfer system cyfathrebu electronig. Mae gwefan yn galluogi cymdeithas i ddarparu gwybodaeth lawn am y gymdeithas i aelodau a darpar aelodau am gost isel. Mae hefyd yn darparu cyfrwng i bobl fynegi diddordeb yn y gymdeithas a rhoi caniatâd i dderbyn cyfathrebiadau yn y dyfodol, gan alluogi’r gymdeithas i ddatblygu rhestr gyswllt o gefnogwyr (gweler Adran 5.2). I wneud hyn, bydd angen i’r wefan ennyn ymateb. Dylai gwahoddiadau i dderbyn cylchlythyrau, bwletinau e-bost, neu wneud gwystlon gydymffurfio â gofynion y Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig (gweler Adran 5.3), ac, fel mater o arfer da, dylent fynnu bod pobl yn optio i mewn i dderbyn cyfathrebiadau ar gyfer pob un o’r fformatau y mae’r gymdeithas yn bwriadu eu defnyddio yn ei hymdrechion marchnata uniongyrchol. Os yw’r wefan yn defnyddio cwcis, dylai gydymffurfio â Chyfarwyddeb 2013 y Comisiwn Ewropeaidd ar y mater hwn hefyd.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop