5.4.5 Galwadau ffôn

Os yw cymdeithas yn bwriadu cyfathrebu ag aelodau, darpar aelodau a chefnogwyr trwy alwadau ffôn, dylai gael eu caniatâd yn gyntaf. Ond caiff wneud galwadau digymell, ar yr amod bod unrhyw restrau ffôn y mae’n eu defnyddio wedi cael eu sgrinio ar gyfer pobl sydd wedi’u cofrestru â’r Gwasanaeth Dewis Ffôn (TPS). Gall cymdeithas ffonio rhywun sydd wedi’i gofrestru â’r TPS dim ond os yw’r unigolyn hwnnw wedi rhoi caniatâd ar gyfer cyfathrebiadau o’r fath. Wrth wneud galwadau, mae’n rhaid i gymdeithas bob amser ddweud pwy sy’n galw, a rhoi cyfeiriad cyswllt neu rif rhadffôn os gofynnir am hynny. 

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop