2.2.7 Ecwiti ymdrech

Mae llawer o gymdeithasau newydd yn ddibynnol iawn ar eu haelodau sefydlu a gwirfoddolwyr i wneud gwaith di-dâl i helpu i gychwyn y fenter. Cyfeirir at hyn weithiau fel ecwiti ymdrech. Os bydd cymdeithas yn penderfynu cyhoeddi ecwiti ymdrech, dylai wneud hynny trwy dalu’r unigolyn am y gwasanaethau a ddarparwyd, gan ddilyn cyfraith treth incwm y Deyrnas Unedig, a dylai’r unigolyn hwnnw brynu cyfalaf cyfranddaliadau y gellir ei godi yn wirfoddol ar yr un telerau ac amodau ag aelodau eraill. Dylai cymdeithasau newydd roi ystyriaeth ofalus i’r colledion gweithredu a ddaw yn sgil hyn, a’i effaith bosibl ar ddiddyledrwydd. 

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop