5.4.6 Dosbarthu deunyddiau o ddrws i ddrws

Caniateir post digymell a deunyddiau hyrwyddo digymell a ddosberthir â llaw, ond os yw’r rhain yn cael eu dosbarthu gan ddefnyddio cronfa ddata electronig, bydd y Ddeddf Diogelu Data yn berthnasol o hyd (gweler Adran 5.3). Caniateir dosbarthu taflenni o ddrws i ddrws yn llwyr ym mhob achos bron. Mae llawer o gynigion cyfranddaliadau cymunedol sy’n targedu cymunedau bach yn defnyddio’r dull hwn, yn enwedig pan na fydd data personol yn cael ei storio’n electronig.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop