5.4.8 Dogfennau cyhoeddedig

Mae dogfennau cynnig cyfranddaliadau cyhoeddedig, gan gynnwys cyfryngau argraffedig a dogfennau electronig, yn ffurfio rhan o’r contract rhwng y gymdeithas a’i haelodau posibl a phresennol. Cyn gynted ag y bydd dogfennau o’r fath yn cael eu dosbarthu, neu ar gael i’r cyhoedd, ni ddylid eu haddasu na’u newid heb roi gwybod i’r holl ymgeiswyr ac aelodau presennol am y newidiadau hyn. Mae hyn yn golygu y dylid gofalu bod manylion y ddogfen gynnig yn gywir cyn ei chyhoeddi. Os gwneir unrhyw newidiadau o bwys i ddogfen gynnig ar ôl iddi gael ei chyhoeddi, a chyn i’r cynnig gau, dylid cysylltu â’r holl ymgeiswyr ac aelodau presennol i roi gwybod iddynt am y newidiadau a rhoi cyfle i ymgeiswyr ganslo eu ceisiadau. 

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop