3.3 Cyrff sy’n noddi a rheolau enghreifftiol

Mae cyrff sy’n noddi yn cyhoeddi rheolau enghreifftiol a gymeradwywyd o flaen llaw gan yr FCA. Mae’r FCA yn cyhoeddi rhestr o noddwyr ar ei wefan. Mae’n rhestru 24 corff sy’n noddi ar hyn o bryd, ond dim ond pum noddwr sy’n cynhyrchu rheolau sy’n addas ar gyfer cyhoeddi cyfranddaliadau cymunedol ac sy’n cael eu marchnata felly gan y corff sy’n noddi, sef:

  • Co-operatives UK
  • Plunkett Foundation
  • Somerset Co-operative Services CIC
  • Supporters Direct
  • Wessex Community Assets.

Mae’r cyrff hyn sy’n noddi yn cynnig gwasanaeth cofrestru llawn, sy’n cynnwys cyngor ar ddiwygio eu rheolau enghreifftiol, a byddant yn cyflwyno ceisiadau i’r FCA ar ran eu cleientiaid. Amlinellir manylion eu ffïoedd yn ddiweddarach yn yr adran hon. 

Y dewis arall yn lle defnyddio rheolau enghreifftiol yw defnyddio gwasanaethau gweithiwr cyfreithiol proffesiynol sydd â gwybodaeth a phrofiad o lunio rheolau cymdeithasau cydweithredol a chymdeithasau budd cymunedol, neu ysgrifennu rheolau heb gymorth proffesiynol. Nid yw’r FCA yn mynnu bod ceisiadau’n cael eu gwneud gan unigolyn proffesiynol, ond, fel y nodwyd uchod, mae’n codi mwy am archwilio ceisiadau nad ydynt wedi’u seilio ar reolau enghreifftiol, ac nid yw’r ffïoedd hyn yn ad-daladwy, hyd yn oed os gwrthodir y cais. 

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop