5.4.1 Cyhoeddusrwydd o flaen llaw

Mae unrhyw fath o gyhoeddusrwydd sy’n cyfeirio at fwriad cymdeithas i werthu cyfranddaliadau cymunedol yn ffurfio rhan o’r contract gyda phrynwr y cyfranddaliadau hynny. Dylai’r holl gyfathrebiadau cyhoeddus, ar bob cam o ymgyrch hyrwyddol, fod yn gyson â chynnwys y ddogfen gynnig gyfranddaliadau. Ni ddylai’r cyfathrebiadau hyn ddarparu gwybodaeth ategol neu ychwanegol sy’n newid natur y cynnig yn sylweddol, neu sy’n awgrymu telerau ac amodau gwahanol.

Yn ystod camau cynnar cynllunio cynnig cyfranddaliadau cymunedol, dylai cymdeithas gyfyngu ei chyfathrebiadau cyhoeddus i faterion mwy cyffredinol, ac osgoi rhoi manylion y gallai ddymuno eu newid yn ddiweddarach pan fydd yn barod i lansio’r cynnig. Wrth i gynlluniau ddatblygu, bydd angen gofalu bod y cyfathrebiadau’n gyson ar draws pob math o gyfryngau a ddefnyddir i hyrwyddo’r cynnig cyfranddaliadau, gan gynnwys gwefannau, cyfryngau cymdeithasol, a chyfarfodydd cyhoeddus, yn ogystal â’r dogfennau cynnig cyfranddaliadau cyhoeddedig.  

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop