5.4.7 Cyfryngau cymdeithasol

Mae ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol i dynnu sylw at gynigion cyfranddaliadau cymunedol yn arfer hen sefydledig. Nid yw’r Llawlyfr hwn yn ymestyn i ddatgan sut mae’r Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig yn berthnasol i’r holl wahanol fathau o gyfryngau cymdeithasol. Y prif fater yn hyn o beth yw p’un a yw’r neges electronig wedi’i chyfeirio at unigolyn ac yn gallu cael ei storio ganddo; os felly, mae’n bosibl y bydd angen caniatâd o flaen llaw. Pan na fydd y cyfathrebiadau wedi’u cyfeirio at unigolion nac wedi’u bwriadu i gael eu storio ganddynt, mae’n bosibl na fydd y Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig yn berthnasol. 

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop