2.2.4 Cyfranddaliadau buddsoddwyr nad ydynt yn ddefnyddwyr

Er bod aelodaeth a buddsoddi ar agor i unrhyw un sy’n cefnogi diben cymdeithas budd cymunedol fel arfer, mewn cymdeithas gydweithredol, mae’r FCA yn gwahaniaethu rhwng defnyddwyr ac aelodau nad ydynt yn ddefnyddwyr. Mae’n darparu’r canllawiau cofrestru canlynol i gymdeithasau cydweithredol sy’n bwriadu cael cyfalaf gan aelodau nad ydynt yn ddefnyddwyr:

  • “Mae rheolau cymdeithas sy’n dymuno cael cyfalaf gan aelod-fuddsoddwyr nad ydynt yn ddefnyddwyr yn darparu’n benodol ar gyfer cyfranddaliadau buddsoddwyr nad ydynt yn ddefnyddwyr, ac mae’r telerau sy’n gysylltiedig â’r cyfranddaliadau hyn wedi’u datgan yn eglur
  • Mae rheolau’r gymdeithas yn cyfyngu ar hawliau pleidleisio buddsoddwyr-gyfranddalwyr nad ydynt yn ddefnyddwyr. Mae rheolau’r gymdeithas yn atal y categori hwn o gyfranddalwyr rhag pleidleisio ar gynnig i drosi’r gymdeithas gydweithredol yn gwmni. Fodd bynnag, gall cymdeithasau gynnwys pŵer i ethol un neu fwy o gynrychiolwyr buddsoddwyr-gyfranddalwyr nad ydynt yn ddefnyddwyr i’r bwrdd
  • Bydd pennaf reolaeth y gymdeithas yn aros gydag aelodau heblaw am aelod-fuddsoddwyr nad ydynt yn ddefnyddwyr bob amser. Nid oes gan aelod-fuddsoddwyr nad ydynt yn ddefnyddwyr hawliau pleidleisio a fyddai, gyda’i gilydd, yn golygu y byddai aelodau sy’n ddefnyddwyr yn colli rheolaeth ar y gymdeithas.”

Yn wahanol i statud Ewropeaidd, sy’n cyfyngu pŵer pleidleisio cyfunol aelod-fuddsoddwyr i ddim mwy na chwarter o’r cyfanswm, nid yw’r FCA yn esbonio’r hyn y mae’n ei olygu wrth bennaf reolaeth. Gellid tybio ei fod yn golygu bod rhaid i aelodau sy’n ddefnyddwyr bob amser fod mewn sefyllfa i ennill pleidlais ar benderfyniad, gan gynnwys penderfyniad arbennig, a fyddai’n golygu bod rhaid i aelodau sy’n ddefnyddwyr, gyda’i gilydd, ddal o leiaf 75% o’r pleidleisiau.  

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop