8.10.1 Cyflwyniad

Mae cymdeithasau’n ddarostyngedig i Dreth Gorfforaeth ar delerau tebyg i gwmnïau, fwy neu lai. Mae arweiniad manwl ar sut mae trethiant cwmnïau’n berthnasol i gymdeithasau ar gael yn Llawlyfr Trethiant Cwmnïau CTM40500 HMRC. Heblaw am yr eithriadau sy’n bodoli ar gyfer cymdeithasau budd cymunedol elusennol (gweler Adran 8.9), mae angen i gymdeithasau fod yn ymwybodol o driniaeth dreth cymdeithasau cydweithredol sy’n ymwneud â masnachu cydfuddiannol, a’r amgylchiadau pryd y gellid ystyried bod cymdeithas yn segur at ddibenion Treth Gorfforaeth. 

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop