3.2.3 Cyfeiriad

Mae’n rhaid i’r rheolau nodi cyfeiriad swyddfa gofrestredig y gymdeithas a enwyd, y mae’n rhaid iddo fod ym Mhrydain Fawr neu Ynysoedd y Sianel os yw’r gymdeithas wedi’i chofrestru gyda’r FCA. Mae’n rhaid rhoi gwybod i’r FCA os bydd cyfeiriad y swyddfa gofrestredig yn newid yn y dyfodol. Mae’n rhaid i gymdeithasau sydd wedi’u cofrestru â’r Adran Menter, Masnach a Buddsoddi yng Ngogledd Iwerddon fod â chyfeiriad cofrestredig yng Ngogledd Iwerddon. 

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop