5.4.4 Cyfathrebu trwy e-bost a negeseuon testun

Mae cyfathrebu trwy e-bost a negeseuon testun yn cyfrif fel cyfathrebu electronig at ddibenion y Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig, ac mae storio’r data personol hwn yn electronig yn dod o dan y Ddeddf Diogelu Data (gweler Adran 5.3). Dylai cymdeithas anfon negeseuon e-bost neu destun at bobl sydd wedi rhoi caniatâd i dderbyn deunyddiau marchnata uniongyrchol gan y gymdeithas ynglŷn â’r materion penodol sy’n derbyn sylw trwy’r cyfrwng penodol dan sylw yn unig. Mae hyn yn berthnasol i aelodau presennol, darpar aelodau a chefnogwyr sydd wedi mynegi diddordeb mewn cynnig cyfranddaliadau cymunedol.  

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop