5.4.9 Cyfarfodydd cyhoeddus

Mae cyfarfodydd cyhoeddus yn offeryn ymgyrchu gwych i gymdeithasau sy’n ceisio ennyn cefnogaeth cymunedau i’w hamcanion, diben a phrosiectau. Mewn cyfarfodydd o’r fath, mae’n rhaid gofalu bod unrhyw beth a ddywedir am gynnig cyfranddaliadau cymunedol sydd ar ddod neu sydd eisoes ar gael yn gyson â’r ddogfen gynnig gyfranddaliadau, rheolau’r gymdeithas a’i chynllun busnes. Os defnyddir y cyfarfodydd hyn i gasglu data personol gan gefnogwyr, mae’n rhaid dilyn yr arweiniad yn yr Adran hon yn ymwneud â’r Ddeddf Diogelu Data a’r Rheoliadau Preifatrwydd Cyfathrebu Electronig. 

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop