5.5.2 Ceisiadau papur

Mae Adran 4.7 yn rhoi arweiniad ar yr hyn y dylid ei gynnwys mewn ffurflen gais. Mae’r rhan fwyaf o gymdeithasau’n gofyn i ymgeiswyr ddychwelyd ffurflen gais sydd ynghlwm wrth ddiwedd y ddogfen gynnig. Mae ceisiadau papur yn feichus yn weinyddol, ond gallent fod yn fwy diogel ac yn rhatach i gynigion llai sy’n ceisio codi llai na £100,000, oherwydd gallai cost sefydlu systemau ymgeisio a thalu ar-lein fod yn ataliol. 

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop