5.5.3 Ceisiadau ar-lein

O ran cynigion cyfranddaliadau cymunedol uwchlaw £100,000 neu gynigion sy’n cael eu gwneud gan gymdeithas sefydledig, fe allai fod yn werth sefydlu systemau sy’n caniatáu i bobl wneud ceisiadau a thaliadau ar-lein. Ymdrinnir â dulliau talu ar-lein yn yr is-adran nesaf. Fodd bynnag, ni ddylai fyth fod yn bosibl prynu cyfranddaliadau ar-lein heb lenwi ffurflen gais ar-lein yn gyntaf. Dylai cynnwys ffurflen gais ar-lein fod yr un fath â cheisiadau papur. Dylid caniatáu mynediad at y ffurflen gais ar ddiwedd y ddogfen gynnig gyfranddaliadau, a dylid annog ymgeiswyr i ddarllen y ddogfen cyn cyflwyno cais.  

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop