3.2.14 Buddsoddiadau

Mae Adran 27 Deddf Cymdeithasau Cydweithredol a Chymdeithasau Budd Cymunedol 2014 yn caniatáu i gymdeithasau fuddsoddi cyllid mewn cyrff corfforaethol eraill ac awdurdodau lleol. Mae’n rhaid i gymdeithasau sefydlu rheolau sy’n cynnwys darpariaethau ar gyfer buddsoddi. Mae gan rai cymdeithasau reolau sy’n pennu sut mae’n rhaid i benderfyniadau buddsoddi uwchlaw gwerth penodol gael eu gwneud. Mae Adran 2.8 yn mynd i’r afael â buddsoddi mewn endidau cyfreithiol eraill. 

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop