2.8.6 Buddsoddi mewn cymdeithasau eraill

Mae’n dderbyniol i un gymdeithas fuddsoddi mewn cymdeithas arall, yn amodol ar y canllawiau yn yr adran hon. Ond dylid gofalu peidio â thrawsfuddsoddi cyfalaf cyfranddaliadau y gellir ei godi, pan fydd dwy gymdeithas neu fwy yn buddsoddi yn ei gilydd, a allai gryfhau mantolenni’r holl gymdeithasau sy’n rhan o’r trefniant yn artiffisial. 

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop