3.2.10 Archwiliadau ac archwilwyr

Mae’n ofynnol i bob cymdeithas sefydlu rheol sy’n datgan ei rhwymedigaeth i benodi archwilydd yn unol â’r Ddeddf berthnasol. Gall cymdeithasau, os yw eu rheolau’n caniatáu hynny, basio penderfyniad yn eu cyfarfod cyffredinol blynyddol sy’n eu heithrio rhag archwiliad proffesiynol llawn, os yw eu trosiant a’u hasedau islaw lefel benodedig (gweler Adran 3.6). Mae Rhan 7 Deddf Cymdeithasau Cydweithredol a Chymdeithasau Budd Cymunedol 2014 yn amlinellu gofynion cymdeithasau o ran cyfrifon, archwilio a gwybodaeth flynyddol. Mae gan rai cymdeithasau reolau ychwanegol hefyd sy’n datgan eu rhwymedigaeth statudol i gyflwyno gwybodaeth flynyddol i’r FCA.   

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop