4.5.7 Ailagor cynigion â chyfyngiad amser

Gall cymdeithas ailagor cynnig â chyfyngiad amser, gydag amserlen newydd, os llwyddodd y cynnig gwreiddiol i godi’r lleiafswm a nodwyd o leiaf, ac os na fydd y cyfalaf ychwanegol sydd i’w godi yn golygu y bydd cyfanswm y cyfalaf cyfranddaliadau’n mynd yn fwy na’r uchafswm a nodwyd. Caiff cymdeithas ailagor cynnig er mwyn disodli cyfalaf dyled â chyfalaf cyfranddaliadau, neu lansio cam newydd o ddatblygiad a amlygwyd yn y cynllun busnes ategol. Mewn amgylchiadau o’r fath, gellir ailddefnyddio’r un ddogfen gynnig a chynllun busnes, gyda diwygiadau i’r targedau a’r amserlen codi arian.  

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop