Y Llawlyfr Cyfrannau Cymunedol

Y canllaw diffiniol ar gyfer cyfranddaliadau cymunedol - sy'n cwmpasu'r holl ofynion cyfreithiol perthnasol a safonau arfer da gwirfoddol ar gyfer cynnig cyfranddaliadau.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop