Ymweliad astudiaeth â Llety Arall, Caernarfon

Event Time & Location

Date: 
Monday, March 26, 2018 - 19:30 to 21:30
Venue: 
Llety Arall, Caernarfon
Address:

Cefndir: Cafodd prosiect Llety Arall ei sefydlu i brynu ac addasu adeilad yn nhref Caernarfon, a’i redeg fel man cyfarfod a llety i rai sy’n dymuno profi a dysgu am iaith, diwylliant a threftadaeth y dref a’r cylch. Bydd yr adeilad yn cynnwys gofod masnachu hefyd. Cwmni Llety Arall Cyf. fydd berchen ar yr adeilad ac yn ei reoli.

Dewiswyd 9 Stryd y Plas fel lleoliad addas a deniadol ar gyfer y prosiect. Mae wedi’i leoli yn yr hen dref gaerog, yn agos at y Maes ac ar stryd fywiog a phrysur. Mae’r adeilad pedwar llawr yn cynnwys digonedd o le i greu busnes hyfyw ac ymarferol.  Sicrhawyd caniatâd cynllunio i drosi’r llawr gwaelod yn gyfuniad o fan cyfarfod, siop ac ystafell wely cwbl hygyrch. Bydd yr ail a’r trydydd llawr yn cael eu troi’n ystafelloedd gwely ychwanegol, gan greu wyth llofft i gyd â lle i hyd at 20 o welyau.

Ym mis Ionawr 2018, prynodd Llety Arall Cyf yr adeilad ar ôl codi £143,500 trwy eu cynnig cyfranddaliadau cymunedol llwyddiannus.

Ymweliad astudio: Ym mis Mawrth 2018, trefnodd Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru (CSW) ymweliad astudiaeth er mwyn dangos y cynllun i 4 grŵp o gleintiaid. Dechreuodd yr ymweliad gyda sesiwn hyfforddiant gan dîm CSW gydag aelodau’r pwyllgor, cyn cael taith o amgylch adeilad Llety Arall a sesiwn holi ac ateb gyda chyfarwyddwyr Llety Arall.

Cymeradwyaeth: ‘Fe wnaeth ragori ar fy holl ddisgwyliadau, diolch yn fawr... digwyddiad gwych – gydag adborth realistig gan bobl oedd wedi bod trwy’r holl broses!’

Gwyliwch y fideo yma: https://www.youtube.com/watch?v=dN_Ozju6gtA

 

Cymraeg