Digonedd o adnoddau ar gyfer unrhyw un sydd eisiau darganfod mwy am gyfranddaliadau cymunedol. O ganllawiau cychwynnol i adroddiadau marchnad, cewch bopeth fan hyn.

20th April 2018

Mathau gwahanol o gyfalaf

20th April 2018

Cwmni Cydweithredol neu Gymdeithas Budd Cymunedol yn unig all gynnig cyfranddaliadau i’r cyhoedd heb brosbectws llawn sydd wedi’i gymeradwyo gan ym

20th April 2018

Llongyfarchiadau. Rydych chi wedi cwblhau cynnig cyfranddaliadau i’r gymuned ac rydych wedi codi’r arian y mae ei angen arnoch i fwrw ymlaen.