Yma, mae llawer o gymorth ar gael i’ch helpu i benderfynu gwneud cynnig am gyfranddaliadau cymunedol, a gweithio tuag ato, gobeithio. Mae’r ardal hon yn galluogi ymarferwyr i ddefnyddio’r arweiniad a’r wybodaeth ddiweddaraf ar gyfranddaliadau cymunedol, yn ogystal â grwpiau sy’n ystyried neu’n bwriadu codi arian trwy gynnig cyfranddaliadau cymunedol.