Caiff cynllun Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru ei ariannu gan y Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, a chaiff ei gyflwyno gan Ganolfan Cydweithredol Cymru. Mae’n cynnig cymorth ledled Cymru, ac mae’n gweithio’n agos â’r Uned Cyfranddaliadau Cymunedol.

Nod y prosiect yw codi ymwybyddiaeth o gyfranddaliadau cymunedol ledled Cymru a helpu cymunedau trwy’r broses o ddosbarthu’r cyfranddaliadau, eu galluogi i ddatblygu’r gwasanaethau lleol a’r cyfleusterau sydd yn ganolbwynt i’w cymunedau.

Gall Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru ddarparu cymorth yn y meysydd hyn:

  • Cwmpasu: Gallwn eich helpu i benderfynu p’un a yw cyfranddaliadau cymunedol yn addas ar gyfer eich prosiect ai peidio, trwy gyfarfodydd wyneb yn wyneb neu sesiynau hyfforddi.
  • Datblygu: Os byddwch yn penderfynu bod cyfranddaliadau cymunedol yn addas ar eich cyfer chi, gallwn roi cymorth i’ch grŵp ddatblygu eich cynllun cynnig cyfranddaliadau, Mae’r cymorth y gallwn ei gynnig yn hyblyg, a gall amrywio yn ôl anghenion eich grŵp.
  • Adolygu a/neu ddyfarnu’r Nod Safon: Gallwn adolygu eich dogfennau er mwyn rhoi sicrwydd i’ch hunain ac i fuddsoddwyr bod eich cynnig yn bodloni safonau arfer da cenedlaethol.

Cysylltu â ni

Caiff prosiect Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru ei redeg o ddydd i ddydd gan Carly McCreesh (Rheolwr Prosiect) a Claudia Limpert (Cynghorydd Busnes). Gallwch gysylltu â’r tîm ar csw@wales.coop neu trwy ffonio 0300 111 5050.