Diwrnod ym mywyd Swyddog Prosiect Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru

2nd Mar 2018

9am: Cyrraedd a darllen fy negeseuon e-bost, sy’n cynnwys pob math o bethau fel arfer – sgyrsiau gan ymarferwyr eraill ynglŷn ag arferion cyfrifyddu ar gyfer cymdeithasau (ysgogiad i mi fynd i wneud paned cyntaf y dydd!), trefnu cyfarfodydd, a sicrhau eto bod popeth yn barod ar gyfer y digwyddiad hyfforddi heno.

10am: Rhagor o gaffein, wedyn cyfarfod ag arbenigwyr marchnata Canolfan Cydweithredol Cymru er mwyn trafod ein diwrnod o ganolbwyntio ar y cyfryngau cymdeithasol.

11am: Galwad ffôn gan aelod gwirfoddol o fwrdd cymdeithas gymunedol sydd wedi gweld rhywfaint o’n deunydd marchnata (iei!) ac yn meddwl y byddai Cyfranddaliadau Cymunedol yn ffordd ddelfrydol o hybu’r sefydliad a’i ddatblygu fel cyfleuster cymunedol pellgyrhaeddol.

11:30am: Ymholiad gan gleient y mae ei gynnig cyfranddaliadau ar agor ar hyn o bryd:

C: Mae buddsoddwr eisiau dyblu ei fuddsoddiad ar ôl gwybod ei fod yn gallu adennill 50% o’i fuddsoddiad fel gostyngiad yn y dreth drwy’r Cynllun Buddsoddi Cychwynnol mewn Mentrau… Ydy e’n gallu gwneud hyn?

A: Ydy, yn bendant!

12pm: Agor fy Adolygiad gan Gymheiriaid. Fel rhan o’m gwaith fel ymarferydd ym maes Cyfranddaliadau Cymunedol, rwyf wedi bod yn dilyn rhaglen hyfforddi i gymhwyso fel Ymarferydd Cyfranddaliadau Cymunedol. Ar hyn o bryd, rwyf wedi cwblhau un o’r tri aseiniad sy’n mynd tuag at fy nghymhwyster, felly’r wythnos hon rwy’n gweithio ar adolygiad cymheiriaid o gynnig cyfranddaliadau nad wyf wedi gweithio arno, ar gyfer tafarn a chanolfan y celfyddydau gymunedol yn Lloegr. Ar ôl cymhwyso fel Ymarferydd byddaf yn gallu dyfarnu’r Nod Safon ar gyfer Cyfranddaliadau Cymunedol – nod safon sy’n dangos bod cynnig cyfranddaliadau yn bodloni safonau arferion da cenedlaethol, a bod cyfranddalwyr yn derbyn yr holl wybodaeth berthnasol i wneud penderfyniad ar sail gwybodaeth. Mae hon yn broses gymharol ddwys, gan fod angen i mi adolygu dogfen cynnig cyfranddaliadau, cynllun busnes, y ffurflen gais ar gyfer cyfranddaliadau, a dogfen lywodraethu’r sefydliad, gan sicrhau fy mod i’n cofio popeth. Felly, rwyf eisoes wedi gwneud ychydig oriau o waith ar hyn yr wythnos hon, ac rwy’n gweithio arno weddill y prynhawn.

5pm: Teithio i Gasnewydd i gynnal digwyddiad mewn partneriaeth