Gower Regeneration, Abertawe

Blwyddyn y cynnig cyfranddaliadau: 2017

Arian a godwyd: £905,000

Nifer yr aelodau: 435

Le Public Space, Casnewydd

Blwyddyn y cynnig cyfranddaliadau: 2017

Arian a godwyd: £50,000

Nifer yr aelodau: 69