Mae’r term ‘cyfranddaliadau cymunedol’ yn cyfeirio at gyfalaf cyfranddaliadau y mae modd ei dynnu yn ôl; mae’n ffurf o gyfalaf cyfranddaliadau sy’n unigryw i ddeddfwriaeth cymdeithasau cydweithredol a budd cymunedol. Cymdeithasau cydweithredol, cymdeithasau budd cymunedol a chymdeithasau budd cymunedol elusennol yn unig all ddosbarthu’r math hwn o gyfalaf cyfranddaliadau.

Gall cyfranddaliadau cymunedol achub siopau a thafarndai lleol, ariannu cynlluniau ynni adnewyddadwy, trawsnewid cyfleusterau cymunedol, cefnogi tyfu bwyd lleol, ariannu clybiau pêl-droed newydd, adfer adeiladu treftadaeth ac, yn bennaf oll, adeiladu cymunedau cryfach, mwy bywiog ac annibynnol.

Ers 2009, mae bron i 120,000 o bobl wedi buddsoddi dros £100m er mwyn cefnogi 350 o fusnesau cymunedol trwy gydol y DU.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am gyfranddaliadau cymunedol, yn seiliedig ar p’un a ydych yn fuddsoddwr, yn fenter neu’n ymarferydd, isod.